Szkoła Podstawowa nr 2 w Lutczy to szkoła Twoich marzeń

Kalendarium

 Nasza oferta to:
 
Młoda, w pełni przygotowana do zawodu kadra pedagogiczna
 
Miła, przyjazna uczniom atmosfera
 
Nieliczne klasy (do 20 uczniów)
 
Nauka jednozmianowa
  Ciekawe uroczystości i imprezy szkolne
  Sala komputerowa z dostępem do Internetu
  Możliwość wykazania się w konkursach artystycznych, przedmiotowych i sportowych
  Położenie szkoły wśród 1 ha zieleni z dala od drogi szybkiego ruchu sprzyja bezpiecznemu i aktywnemu wypoczynkowi z wykorzystaniem dwóch boisk sportowych i terenowej ścieżki zdrowia
  Gwarancja sukcesów naszych absolwentów w dalszej edukacji
  Atrakcyjne i tanie wycieczki krajoznawcze

Początek roku szkolnego
1 września 2011

Czy wiesz, że... Projekt "Sięgaj gwiazd"   
Szkoła posiada "Pracownię komputerową współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Społecznego" w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół".
 
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych


  •  mapa strony  • 
 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lutczy, 38-112 Lutcza 907  •  Webmaster  •  Wszystkie prawa zastrzeżone